EXF LED

Eksplosionsbeskyttede belysningsarmaturer Ex LED-belysninger er designet til brug i zone 1,21 & 2,22, hvor antændelige dampe, brandfarlige gasser og brandbart støv kan forekomme i en blanding med luftens ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion. Ex-belysningerne har et ATEX certifikat KDB 15ATEX0049X. Armaturbund/skærm er lavet af GRP, PMMA eller PC. Leveres også som nødversion med batteri backup.